• Číslo: 0904 023 185
  • Email: info@dogsacademy.sk
  • Pracovné dni: po-pia

Booking tréningov

Individuálne tréningy

Bookovanie individuálnych tréningov slúži len pre našich zákazníkov, ktorí si danú službu už zaplatili. Pokiaľ máte záujem s nami začať trénovať prosím, kontaktujte nás. V prípade, že už ste našim zákazníkom pokračujte kliknutím nižšie.

Booking individuálnych tréningov

Skupinové tréningy

Bookovanie skupinových tréningov slúži len pre našich zákazníkov, ktorí si danú službu už zaplatili. Pokiaľ máte záujem s nami začať trénovať prosím, kontaktujte nás. V prípade, že už ste našim zákazníkom pokračujte kliknutím nižšie.

Booking skupinových tréningov