• Číslo: 0904 023 185
  • Email: info@dogsacademy.sk
  • Pracovné dni: po-pia

Tréning a cvičenie problémového psa

Výcvik psa

Na úvodnej hodine analyzujeme problém a formou pozitívnej motivácie (bez použitia akýchkoľvek donucovacích prostriedkov či násilia) sa pokúsime psíkove správanie napraviť, či už ide o strach, agresivitu alebo iné problémové správanie. Individuálne tréningy sú vždy prispôsobené požiadavkám majiteľa.

Cena kurzu: 279€/10 hodín

Agresívny pes

Upozornenie: Keďže nám ide vo výsledku o psíkov, ktorí reálne počúvajú a naše dobre meno, potrebujeme k tomu pravidelnosť treningov. Nie len na cvičáku, ale aj v súkromí. Preto je platnosť kurzu 6 mesiacov. Prvy kurz je v trvaní 10 hodin, po jeho ukončení, sa môžete rozhodnúť pre pokracovanie vyšším druhom kruzu, ukončiť kurz alebo si objednať niekoľko jednotlivých hodin. Predčastne ukončenie kurzu alebo jeho predĺženie je možné len po konzultácii s trénerom z objektívnych dôvodov.