• Číslo: 0904 023 185
  • Email: info@dogsacademy.sk
  • Pracovné dni: po-pia

Kurz pre problémového psa

Kurz pre problémového psa

Kurz je určený pre jedincov, ktorí vykazujú problémové správanie (bojazlivosť, agresia, reaktivita, prehnané reagovanie na rôzne podnety,…) alebo pre jedincov s viacerými zlozvykmi (skákanie, ťahanie na vodítko, hryzenie, vokalizácia,…). Taktiež pre psov, ktorí nevedia zvládnuť kontakt s iným psom či človekom.
Na prvej hodine kurzu zhodnotíme stav psíka, mieru problému a jeho pôvod a navrhneme riešenie. Tréningy sú vždy prispôsobené požiadavkám majiteľa a potrebám psíka.  Kurz zahŕňa aj prvky základnej poslušnosti.

Cena kurzu: 279€/10 hodín

Poznámka: Po dohode s trénerom je možnosť navštíviť vás aj doma alebo na dohodnutom mieste. K základnej cene hodiny sa však prirátavajú cestovné náklady trénera.

Platnosť kurzu je 6 mesiacov.

Predĺženie platnosti je možné len z objektívnych dôvodov po dohode s trénerom.