• Číslo: 0904 023 185
  • Email: info@dogsacademy.sk
  • Pracovné dni: po-pia

O nás

Milý priatelia

vitajte na internetovej stránke Dogs Academy. Vitajte v mojom vysnívanom svete, ktorý sa stal skutočnosťou aj vďaka vám. Pýtate  sa, ako to myslím? Pred pár rokmi som sníval o tom, že ja a môj švornohý priateľ budeme kamoši, parťáci. Že vzťah medzi nami bude založený na porozumení a súhre – ja naplním jeho očakávania a on zase moje. Ale čo je hlavné, budem mu rozumieť. Budem mu rozumieť bez pomoci elektrického obojka, ostnáčov, škrtiacich šnúrok, kopancov či iných útokov. Moje úsilie netrvalo krátko, ale podarilo sa a dnes sa s tímom skvelých ľudí snažím dostať do vášho povedomia.

Kto sme?

Čo je našim cieľom? Vieme, že nezmeníme svet, ale pokúsime sa o to a ukážeme vám, že všetko sa dá zvládnuť s úsmevom. Pamätajte, Váš pes je stvorenie, ktoré Vás bude milovať
každú jednu sekundu svojho života.

Súhlasím s výrokom Georga Gordon Byrona: „Pes získal svoju krásu bez ješitnosti, silu bez krutosti a ľudské cnosti bez ľudských chýb…“ … tak prosím, nerobme chyby ani my.
Ďakujem, Patrik

Výcvik psov

Niekedy musí niečo skončiť, aby sa začalo ešte niečo lepšie ???? a presne takto vznikla Dogs  Academy v roku 2019, po rozdelení organizácie Happydogs. Zakladateľom je Patrik Sventek, ktorý aj naďalej vedie vašich štvornohých kamošov veľmi účinnou metódou založenou na pozitívnej motivácii a inštrumentálnom podmieňovaní s využitím princípov behaviorizmu.

Sme názoru, že tréning by mal byť hra, mal by byť zábavný a prinášať potešenie obom stranám – psovodovi i jeho psíkovi. Pomáha tak vybudovať medzi majiteľom a jeho psíkom vzťah založený na obojstrannej dôvere. Nevyužívame žiadne donucovacie tréningové prostriedky a takisto psíkov len netrénujeme, našim cieľom je majiteľovi odovzdať také tréningové skúsenosti, ktoré mu pomôžu jeho psíka najmä pochopiť a tým dosiahnuť spoločný cieľ. Metódy, ktoré využívame, nekorešpondujú s tradičným prístupom, s akým sa stretávate na „cvičákoch.“ Tam psíky poslúchajú len preto, aby sa vyhli trestu. Podľa behaviorálnej teórie má však tendenciu organizmus opakovať také správanie, po ktorom nasleduje príjemný zážitok, odmena – teda má tendenciu vyhľadávať odmenu. Požadované správanie sa dosiahne postupným odmeňovaním malých krokov. Ak bude správanie opakované a znova odmenené, vytvorí naučené správanie tak, ako chceme.

Je na vás, aby ste si vybrali, akou cestou sa vydáte – buď si zvolíte tradičny „cvičák,“ alebo vyskúšate niečo nové a oveľa účinnejšie.

Ako prebieha tréning

  • Úvodná hodina
  • Basic
  • Praktické hodiny
  • Pokračovanie tréningu

V prípade, že máte záujem vyskúšať naše tréningy, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo telefóneho čísla. Prvú – úvodnú – hodinu máte od nás zdarma. Vysvetlíme Vám, akým spôsobom funguje metóda pozitívnej motivácie a ako budú jednotlivé tréningy prebiehať. Spoločne zistíme, čo chcete v tréningu dosiahnuť, prípadne aké problémové správanie Vášho psíka chcete odstrániť.

Basic je prvá, teoretická hodina, ktorú je potrebné absolvovať ešte pred začatím samotného tréningu. Na tejto hodine Vám vysvetlíme základy a zásady výcviku psa formou pozitívnej motivácie, ktoré budeme dodržiavať pri ďalšom trénovaní. + Veterinárna starostlivosť

Po absolvovaní hodiny Basic prejdeme k samotnému trénovaniu. Prvé výcviky zvyčajne prebiehajú u majiteľa doma, alebo na mieste, ktoré pes dôverne pozná. Nie je vhodné začať výcvik na mieste, ktoré je pre psíka nové, s novými podnetmi, ktoré by na neho vplývali
rušivo. Je dôležité, aby pes vedel, čo od neho chceme a preto je lepšie začať tam, kde sa sústredí.

Tréningové miesta sa začnú meniť a to preto, aby psík vedel pracovať všade a nie len napríklad na jednom cvičáku. Do tréningu budú pridávané postupne rušivé vplyvy  akými sú napríklad iné psy, ruch mesta, ľudia (napríklad nákupné centrum, cestovanie v MHD).

Kto sú tréneri Dogsacademy?

Reakcie na náš výcvik