• Číslo: 0904 023 185
  • Email: info@dogsacademy.sk
  • Pracovné dni: po-pia

Praktické hodiny

Po absolvovaní hodiny Basic prejdeme k samotnému trénovaniu. Prvé výcviky zvyčajne prebiehajú u majiteľa doma, alebo na mieste, ktoré pes dôverne pozná. Nie je vhodné začať výcvik na mieste, ktoré je pre psíka nové, s novými podnetmi, ktoré by na neho vplývali
rušivo. Je dôležité, aby pes vedel, čo od neho chceme a preto je lepšie začať tam, kde sa sústredí.