• Číslo: 0904 023 185
  • Email: info@dogsacademy.sk
  • Pracovné dni: po-pia

Basic

Basic je prvá, teoretická hodina, ktorú je potrebné absolvovať ešte pred začatím samotného tréningu. Na tejto hodine Vám vysvetlíme základy a zásady výcviku psa formou pozitívnej motivácie, ktoré budeme dodržiavať pri ďalšom trénovaní. + Veterinárna starostlivosť