• Číslo: 0904 023 185
  • Email: info@dogsacademy.sk
  • Pracovné dni: po-pia

Absolvent

Kurz je určený pre klientov DogAcademy (bývalý Happydogs), ktorí majú úspešné absolvované kurzy a potrebujú preopakovať poslušnosť.

Cena kurzu: 130€/10 hodín

Upozornenie: Keďže nám ide vo výsledku o psíkov, ktorí reálne počúvajú a naše dobre meno, potrebujeme k tomu pravidelnosť treningov. Nie len na cvičáku, ale aj v súkromí. Preto je platnosť kurzu 6 mesiacov. Prvy kurz je v trvaní 10 hodin, po jeho ukončení, sa môžete rozhodnúť pre pokracovanie vyšším druhom kruzu, ukončiť kurz alebo si objednať niekoľko jednotlivých hodin. Predčastne ukončenie kurzu alebo jeho predĺženie je možné len po konzultácii s trénerom z objektívnych dôvodov.