• Číslo: 0904 023 185
  • Email: info@dogsacademy.sk
  • Pracovné dni: po-pia

Kurz psej komunikácie

Kurz psej komunikácie

Tento kurz je určený pre psov a ich majiteľov, ktorí sa chcú naučiť lepšie čítať svojho psa alebo čítať psiu reč všeobecne.
Kurz je zameraný na stretávanie psov, čítanie signálov, ktoré k vám pes vysiela, znaky stresu u psa, znaky agresie a podobne. Pozostáva z teoretickej prípravy, praktických cvičení a analýze psích stretnutí.
Maximálny počet účastníkov kurzu je 5 psov.
Kurz je vhodný pre jedincov od 10 mesiacov.
Cena kurzu: 80 eur/5 hodín. 

Poznámka: Po dohode s trénerom je možnosť navštíviť vás aj doma alebo na dohodnutom mieste. K základnej cene hodiny sa však prirátavajú cestovné náklady trénera.

Platnosť kurzu je 6 mesiacov.

Predĺženie platnosti je možné len z objektívnych dôvodov po dohode s trénerom.