• Číslo: 0904 023 185
  • Email: info@dogsacademy.sk
  • Pracovné dni: po-pia

Výstavná príprava

Výstavná príprava

Výstavná príprava:
Kurz je určený pre psov a majiteľov, ktorí majú výstavné ambície. V kurze sa učia základy výstavnej chôdze, výstavný postoj, predvedenie v kruhu a manipuláciu počas výstavy. Kurz taktiež obsahuje základnú teoretickú prípravu handlera pred výstavou.
Kurz pozostáva z 3 individuálnych a 2 skupinových tréningov.
Kurz môžu absolvovať jedince po 5. mesiaci veku.
Cena kurzu: 80 eur/5 hodín (3+2) 

Poznámka: Po dohode s trénerom je možnosť navštíviť vás aj doma alebo na dohodnutom mieste. K základnej cene hodiny sa však prirátavajú cestovné náklady trénera.

Platnosť kurzu je 6 mesiacov.

Predĺženie platnosti je možné len z objektívnych dôvodov po dohode s trénerom.