14
Aug

Rozhovor s právničkou Zvieracieho ombudsmana: Psíka z rozhorúčeného auta môžete zachrániť aj vy, takýto je postup

S letnými horúčavami, ktoré trápia nielen ľudí, prichádza aj opakovaný problém, a tým je psík v aute. Ak necháte psíka v aute, hoci len na krátku chvíľu, môže to mať fatálne následky. O tom, čo je potrebné spraviť a ako sa v takejto situácii vyhnúť trestu, vám bližšie poradí právnička Zvieracieho ombudsmana Nikola Ďurčíková.

Vedela by si nám vysvetliť bližšie problémy, ktoré vzniknú, keď necháme psíka v aute počas horúčav?

Áno, stále sú ľudia, ktorí situáciu podcenia a odbehnú len na pár minút a zviera nechajú v aute. Aj ak necháme auto pod stromom či v tieni, vnútorná teplota sa pri horúčavách zvýši veľmi rýchlo a stáva sa pre zviera životu ohrozujúca.  

Čo podľa teba máme robiť, ak vidíme, že psík sa v aute trápi?

Môžete mu pomôcť aj vy alebo zavolajte políciu, ktorá zviera vyslobodí. Podľa § 418 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov môže život zvieraťa ohrozeného letnými horúčavami zachrániť aj iná osoba ako príslušník Policajného zboru.

Čiže môžem napríklad rozbiť aj okno?

Áno, takáto osoba môže prekonať prekážku s cieľom odvrátiť nebezpečenstvo – rozbiť okno na aute v prípade, že sa v ňom v horúčavách nachádza zatvorené zviera, a to bez povinnosti uhradiť škodu.

Aký je podľa teba ten najsprávnejší postup?

Odporúčam zaznamenať si ŠPZ auta a zavolať políciu, ktorá zviera z uzamknutého auta vyslobodí. Medzitým, ak je to možné, môžeme požiadať napr. informačnú službu, ak ide o nákupné centrum, aby vyhlásili majiteľa auta a urýchlene sa dostavil k autu.

Volať políciu je najbezpečnejší spôsob aj v prípade spochybňovania postupu danej osoby, pre prípadné dokazovanie konania v krajnej núdzi a pod. Polícia udalosť zaprotokoluje. Taktiež odporúčame počkať pri aute so zvieraťom, kým sa polícia urýchlene nedostaví k autu a zviera nezachráni. Následne odporúčam zabezpečiť pre zviera vodu, tieň a urgentnú lekársku starostlivosť.

S akým ďalším problémom v súvislosti s prehriatím psíka sa najčastejšie stretávaš?

Mnohí majitelia sa napríklad mylne domnievajú, že k prehriatiu môže dôjsť len vtedy, keď je zviera uzavreté v malom priestore, napríklad v aute. No najčastejšou príčinou býva prehriatie práve vonku, keď má zviera nadmernú fyzickú aktivitu v čase veľkých horúčav.

Čo je v takomto prípade dôležité?

Aby majiteľ myslel aj za zviera a usmerňoval jeho konanie. Avšak prípady popálenín či prehratia spôsobené ponechaním zvieraťa v aute sa vyskytujú čím ďalej, tým menej.

Aké plemená sú najviac ohrozené?

Najčastejšie sa stretávame s prípadmi prehriatia najmä u plemien s krátkou lebkou a malým ňufákom. Sú to väčšinou francúzske buldočky alebo mopsy.

Prečo je tomu tak?

Keďže tieto psy majú sťažené dýchanie a prúdenie vzduchu aj za normálnych okolností, v prípade vysokých teplôt a zvýšenej fyzickej aktivity môže dôjsť ľahko k prehriatiu a kolapsu z nedostatku kyslíka aj po krátkej niekoľkominútovej aktivite, čo potvrdzuje aj MVDr. Martina Karasová z Kliniky malých zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Čo v prípade, ak nechám psíka v rozhorúčenom aute a stane sa to najhoršie? Aké následky z toho plynú?

Každý prípad je potrebné posudzovať individuálne, všetko záleží od konkrétnych okolností prípadu. Samozrejme, môže ísť o priestupok alebo o trestný čin zanedbania starostlivosti o zviera prípadne o trestný čin týrania zvierat, a to až v kvalifikovanej skutkovej podstate podľa Trestného zákona. Pričom za priestupok hrozí uloženie pokuty a za trestný čin samotné odsúdenie páchateľa – podmienečné alebo nepodmienečné uloženie trestu odňatia slobody.

Ako môžeme pomôcť psom počas horúcich dní?

  • ​​Nenechajte ho v aute ani na minútu.
  • Neprechádzajte sa po horúcom chodníku, venčiť v neskorších hodinách a na trávnatých plochách a v tieni.  
  • Zdržiavajte sa vo vnútri, no nenechávajte zvieratko v izbe, kde páli slnko.
  • Zabezpečte zvieraťu tieň.
  • Vyhýbajte sa fyzickej záťaži – hru odložiť na neskoršiu hodinu.
  • Ochladzovať zviera postupne, ideálne na vôdzke, postupne – labky, trup – nenechať ho skočiť do vody naraz.
  • Kontrolujte dostatok pitnej vody, prípadne pridajte do misky aj kocky ľadu. 
  • Podložte pod zviera studenú podložku alebo mu dajte na zem vlhký uterák (neprikrývajte ho ním).
  • Pripravte bazénik s vodou alebo poskytnite miesto na chladnej dlažbe v kúpeľni. 

Nikola Ďurčíková je vyštudovaná právnička. Už niekoľko rokov je súčasťou tímu Zvieracieho ombudsmana, ktorý sa venuje najmä právnej ochrane zvierat na Slovensku. Usiluje sa zabezpečiť zvieratám v našej krajine dôstojný život, aby sa im tu žilo lepšie a ľahšie. Zaoberá sa hlavne systematickými zmenami v legislatíve.

Nad rámec uvedeného zastrešuje tiež vzdelávacie aktivity v rámci projektov v oblasti ochrany zvierat pre deti a mládež po celom Slovensku: Detský zvierací ombudsman a Junior advokáti, čo sú stážisti právnických fakúlt najväčších univerzít na Slovensku.